BESTE VOETBALVRIENDEN

BESTE VOETBALVRIENDEN.

 

Sinds de Wereldkampioenschappen in 1990, wordt er in Stompwijk reeds een WK of EK-pool georganiseerd. Ook dit jaar hebben we besloten om weer veel voetbalkenners de mogelijkheid te geven deze kennis naar buiten te demonstreren.

Nadat er in 1990 (WK) ongeveer 80 mensen aan deel hadden genomen, steeg dat aantal in 1994 (WK) naar 120, in 1996 (EK) naar 151, in 1998 (WK) naar 224, in 2000 (EK) zelfs naar 285 deelnemers. In 2002 (WK) hadden we ondanks de afwezigheid van Oranje nog 176 deelnemers, in 2004 (EK) steeg dit naar 287 deelnemers, om in 2006 (WK) op 319, in 2008 (EK) op 327, in 2010 (WK) op 313, in 2012 (EK) op 346 deelnemers en in 2014 (WK) op 335 uit te komen. Zelfs in 2016 (EK) zonder Oranje waren er nog 241 deelnemers. Daarna in 2018 waren er 245 deelnemers en tijdens de vorige editie van de EK in 2021 nog 308 deelnemers.

 

Waarom wordt dit door velen als een goede formule gezien:

  • Tussen de 75 en 80% van het totale inleggeld wordt tijdens de prijsuitreiking (altijd gezellig) in een gesloten envelop terugbetaald aan de deelnemers, die gewonnen hebben.
  • Iedere deelnemer maakt kans op een van de klassementsprijzen die worden bekostigd uit het overige percentage van het totale inleggeld, veelal iets uitgebreid met gesponsorde prijzen.
  • Iedere deelnemer maakt bij aanwezigheid van de prijsuitreiking kans op extra meestal gesponsorde prijzen.

 

De grootste reden waarom wij het iedere keer weer organiseren, is het plezier dat alle mensen er aan beleven. Een WK gaat bij de deelnemers thuis nog meer leven. Tien minuten voor het verstrijken van de tijd met de stand van 1-1 bij de wedstrijd Engeland tegen Schotland hoopt u op een doelpunt van Engeland terwijl een ander familielid juist op een doelpunt van Schotland hoopt.

Aangezien de tv vaak toch aanstaat, is het dus ook voor een partner die niet van voetbal houdt leuk om met de WK-pool mee te doen.

 

 De reglementen :  - Voorspellingen,  - Puntentelling,   - Inleggeld
  - Prijzen verdeling,   - Wedstrijdformulier   - Inleveren
   - Online aanleveren   - Overige Informatie  

 

Voorspellingen : U moet verschillende onderdelen op het WK-pool formulier invullen. Ten eerste zijn er in de eerste ronde 48 wedstrijden. Het is de bedoeling dat u voor deze wedstrijden de ruststand en de eindstand voorspelt. Ten tweede moet u de 16 ploegen opgeven die overgaan naar de tweede ronde. Dit zijn de 2 best geplaatste ploegen van iedere pool. Als laatste moet u de einduitslag v/h wereld kampioenschap (nr 1,2,3 en 4) voorspellen.

 

Puntentelling:
Per wedstrijd   eind en ruststand goed   10 ptn
  eindstand goed     8 ptn
 
resultaat goed
(winnende ploeg of gelijk)
5 ptn

 

Voor elke goed voorspelde  
  ploeg naar 2e ronde  10 ptn
Eindstand    eindstand goed    30 ptn
   niet op goede plaats  20 ptn
Bonus
 nrs 1,2,3 en 4 goed   
50 ptn

 

Inleggeld Het inleggeld is bepaald op € 15,00
Dit wordt als volgt verdeeld :
0,20 per wedstrijden totaal 48 * 0,20 9,60
5,40   voor eindcompetitie
(incl teamcompetitie)
 
5,40
Totaal    
 
15,00

 

Prijzen verdeling :

Per wedstrijd wordt het bedrag (20 eurocent * aantal deelnemers) verdeeld over de goede winnaars. Men kan alleen tot de winnaars van een wedstrijd behoren als men de eind- en ruststand goed heeft voorspeld, of alleen de eindstand goed heeft voorspeld indien niemand de ruststand juist heeft voorspeld. Men kan geen winnaar zijn van een wedstrijd pot als men alleen de ruststand goed heeft. Tot het einde van de WK wordt per deelnemer bijgehouden wat hij aan de 48 wedstrijden heeft verdiend. Dit wordt enkel uitbetaald indien dit bedrag hoger is dan €2,50 euro, anders verdwijnt dit in de totaalpot.

 

Vanuit de totaalpot worden voor het eindklassement 15 prijzen uitgereikt. De invulling van de prijzen is volledig afhankelijk van het aantal deelnemers, in het verleden is al een keer een fiets als eerste prijs uitgereikt, een Radio / CD-set alsmede een complete set tuinmeubelen.

 

Indien deelnemers in het algemeen klassement een gelijk aantal punten behalen, beslist de moeilijkheidsgraad van het behaalde puntenaantal in de 1e ronde de onderlinge stand. Deze moeilijkheidsgraad wordt uiteindelijk bepaald door de voorspellingen van alle deelnemers tezamen.

 

Invullen gegevens wedstrijd formulier:

Op bijgaande wedstrijd formulier (invoeren wedstrijdformulier) moet u dus de volgende items aangeven / invullen:

 

Naam, Adres, Woonplaats, telefoon en indien aanwezig een email-adres.

Schrijf deze persoonsgegevens duidelijk in de aangegeven vakken. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en gebruiken deze enkel om deelnemers te informeren en standen te publiceren in de Stompwijkse Dorpsketting en op voetbalvriendenstompwijk.nl.

Per wedstrijd rust en eindstand

Schrijf duidelijk, standen die moeilijk leesbaar zijn, worden door de organisatie geïnterpreteerd, daar kan later niet over gediscussieerd worden.

 

De 16 ploegen die overgaan naar ronde 2.

Dit kan worden ingevuld in het betreffende kader op het wedstrijd formulier (middels een kruisje in het vak of via een kleur)

 

De Wereld Kampioen, 2e, 3e en 4e plaats.

Dit kan worden ingevuld in het betreffende kader op het wedstrijd formulier, het kan ook in de groepsaanduiding worden aangegeven.

 

Inleveren wedstrijd formulier:

Wanneer u verzekerd bent dat u het formulier juist hebt ingevuld dan moet u dit formulier zo snel mogelijk inleveren bij de volgende personen :

 

- Adrie Kerkvliet

- Kevin van de Bosch

- Mark Disseldorp info@voetbalvriendenstompwijk.nl

- Ank van de Bosch

- Ruud Disseldorp

 

Online invullen / versturen wedstrijd formulier:

Via de internet-site voetbalvriendenstomwpijk.nl kunt u het wedstrijd-formulier ook online aanleveren. Dit bespaart de organisatie een hoop tijd met het invoeren van de gegevens in het systeem. In dit geval dient u het WK-deelname bedrag apart te overhandigen aan de wedstrijdorganisatie. U deelname is enkel geldig indien het inleggeld op 20 november voor aanvang aan de wedstrijdleiding is overhandigd.

 

Informatie over het online aanleveren, kunt u derhalve natuurlijk ook vinden op de internet-site www.voetbalvriendenstompwijk.nl, via deze site kunt u regelmatig de tussenstand van de WK-pool bekijken. U kunt ook meedoen in teamverband, daar is op de internet-site meer over te vinden onder het kopje TEAMS.

 

Overige informatie

Wilt u nadere informatie over deze WK-pool, belt u dan gerust naar één van de leden van de WK-organisatie, of kijk op de WK internet site. De uiterste inleverdatum is 20 november. Laat het echter niet op deze datum aankomen want te laat is te laat.

 

Vergeet het niet want het zal het plezier tijdens de WK alleen maar vergroten. Saaie wedstrijden kunnen voor u dan nog spannend worden. In ieder geval veel plezier gewenst,

 

Kevin, Adrie, Ruud, Ank en Mark.